ინფორმაცია კომპანიაზე

Global house
მეტრო ვარკეთილი,ჯავახეთის 2,ბიზნეს ცენტრი ფენიქსი,მე- 5 სართული
თბილისი,

ტელეფონის ნომერი: 555160427
Web: www.globalhouse.ge

კომპანიის პროფილი
ბუღალტერია


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57571
ნახვების რაოდენობა: 16352
განცხადების კატეგორია: ბუღალტერია
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-09-07
ბოლო ვადა: 2017-10-07

აღწერა

 სასწავლო-ტრენინგ ცენტრი ''Global house'' გთავაზობთ ბუღალტერიის სრულ თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს ,პროგრამა არჩევით - ORIS ან SUPERFIN
კურისი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებს და ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით .პროგრამა განკუთვნილია დამწყებთათვის , რომელიც დაინტერესებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლით
პროგრამა:
ბუღალტრული აღრიცხვის შესავალი: სამეურნეო აღრიცხვა, მისი არსი და მნიშვნელობა; ბუღალტრული აღრიცხვის არსი და მიზანი.
ანგარიშთა სისტემა და ორმაგი ჩაწერა: .ბუღალტრული ანგარიშები და მათი დახასიათება; ორმაგი ჩაწერის არსი; . საერთაშორისო სტანდარტი. 
ფულადი საშუალებების აღრიცხვა: ფულადი საშუალებების ორგანიზაცია; სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა.
მოთხოვნების (დებიტორული დავალიანების) აღრიცხვა: მოთხოვნების არსი და კლასიფიკაცია; მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა; გრძელვადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა.
მიმდინარედაგრძელვადიანივალდებულებებისაღრიცხვა: ინვესტიციები, სესხები, ლიზინგი, ობლიგაციადასხვა.
სასაქონლო – მატერიალური მარაგების აღრციხვა, დაუმთავრებელი წარმოება: . სასაქონლო – მატერიალური მარაგების არსი, კლასიფიკაცია, შეფასება და აღრიცხვა; სასაქონლო – მატერიალური მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდები და გადაფასება; დაუმთავრებელი წარმოების აღრიცხვის მეთოდი.
არამატერიალურიაქტივებისაღრიცხვა: ლიცენზია, გუდვილი, როიალტიდასხვა.
საგადახდო დავალებები, დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ): საგადასახადო ვალდებულებების არსი და შესრულების პრინციპები; დღგ – ს გადასახადის არსი და პრინციპები
საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა: მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, იმპორტის გადასახადი, დღგ, აქციზი, ქონების გადასახადი.
კომპანიის ფინანსური შედეგის გაანგარიშება: მოგება-ზარალი.
ბრუნვითი უწყისი.
ბალანსის შედგენა.
დეკლარაციების მომზადება.
RS-ზე საჭირო დოკუმენტაციების შედგენა
საბუღალტრო პროგრამა ORIS:
ახალი ორგანიზაციის შექმნა.
ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები.
ბანკების, ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება.
სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა.
ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა.
ხელფასები, ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება.
ვალუტა და საკურსო სხვაობა.
ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი.
ლექცია კვირაში 2 -ჯერ ან სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია 3- ჯერ.
მეცადინეობა -ინდივდუალური
სრული კურსის ღირებულება - 500 ლარი
კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
‘’გლობალ ჰაუსი’’ გისურვებთ წარმატებას და კარიერულ წინსვლას.
მისამართი: მეტრო ვარკეთილი,ჯავახეთის 2,ბიზნეს ცენტრი ‘’ფენიქსი’’,მე-5 სართული.
კონტაქტი : 555-89-24-24
მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა