ინფორმაცია კომპანიაზე

სტრატეგიული სწავლების ცენტრი მენტორი
რუსთაველის ქუჩა #37 მე-4 სართული.
თბილისი,

ტელეფონის ნომერი: 591077787
Web: https://www.facebook.com/SLCmentor/

კომპანიის პროფილი
ბიზნესის დაგეგმისა და ორგანიზების თანამედროვე პრინციპები


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57554
ნახვების რაოდენობა: 24331
განცხადების კატეგორია: ბიზნესის განვითარება
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-06-14
ბოლო ვადა: 2017-07-14

აღწერა

სტრატეგიული სწავლების ცენტრი „მენტორი“ გთავაზობთ ტრეინიგ კურსს ბიზნესის

დაგეგმისა და ორგანიზების თანამედროვე პრინციპები;

ტრენინგის მიზანი: ბიზნეს-გეგმის პროექტის შექმნა და მსმენელის კომპეტენციის გაზრდა

ბიზნესის ორგანიზების საკითხებში.

ტრენინგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

1:ბიზნეს-იდეის გენერირება (საკუთარი ადგილისა და დანიშნულების დაზუსტება;

რაციონალური გადაწყვეტილების მიღების ეკონომიკური პრინციპები; პრიორიტეტების

განსაზღვრა; არსებობს თუ არა „წარმატების ფრომულა“; რა შედეგებს გვაძლევს გონების

„მაქსიმალური დატვირთვით“ ამუშავება; რა არის და სად ვეძებოთ ჩვენი ნიშა ბიზნესში;

ნიშის შერჩევის რა თანამედროვე მეთოდები არსებობს.)

2:ბიზნესის მენეჯმენტი (რაში მდგომარეობს მენეჯმენტის არსი; მენეჯმენტის რა სახეობები

არსებობს; მენეჯმენტის რა დონეები არსებობს; რა არის მენეჯმენტის ამოცანა; როგორი

უნდა იყოს მენეჯმენტის მიზნები; რა არის მენეჯმენტის პრინციპები; მენეჯმენტის რა

მეთოდები არსებობს; რა არის მენეჯმენტის ფუნქციები; ბიზნესის რა სტრატეგიები

არსებობს.)

3:ბიზნესის ორგანიზაციული სტრუქტურა (რა არის მართვის სისტემა; რა არის ფირმის

მიზანი; რა არის ორგანიზაციული სტრუქტურა; რა კატეგორიებად იყოფა ბიზნესის

ამოცანები; რა ფაქტორები ახდენენ გავლენას ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე; რა

მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს ორგანიზაციული სტრუქტურა; რა პრინციპები და წესები

უნდა იქნას გათვალისწინებული მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებისას;

ორგანიზაციული სტრუქტურის რა ფორმები არსებობს.)

4:კადრების შერჩევა ( ვინ იგულისხმება ტერმინებში „კადრები“, „პერსონალი“; რას

გულისხმობს ტერმინი - „პერსონალის მართვა“; პერსონალის მართვის რა ეტაპები არსებობს;

კადრების შერჩევის რა საშუალებები არსებობს; კადრების შერჩევის რა კრიტერიუმები

არსებობს; კადრების შერჩევის რა რეკომენდაციები არსებობს; რას გულისხმობს კადრების

მართვის ეფექტიანობა; თანამშრომელთა მოტივაციის რა თეორიები არსებობს; მართვის რა 3

სტილი არსებობს.)

5:ბიზნესის ხარჯები (რა არის ფირმის ხარჯი; რას გულისხმობს ხარჯების კლასიფიკაციაში

და გარეხარჯებად; რას გულისხმობს ხარჯების კლასიფიკაცია პირდაპირ და ირიბ ხარჯებად;

რას გულისხმობს წარმოების ოპტიმალური მოცულობა (საშუალო ხარჯი, ზღვრული

პროდუქტი, ზღვრული ხარჯი,); რას გულისხმობს ბიზნესის მასშტაბის ეფექტი; რას

გულისხმობს წარმოების ხარჯების ანალიზი და ხარჯების შემცირების რა გზები რსებობს.)

6:ბიზნესის ფინანსური რესურსები და დაფინანსების ფორმები ( ბიზნესის

დაფინანსების რა წყაროები არსებობს; რას გულისხმობს ლიზინგური დაფინანსება; რას

გულისხმობ სვენჩერული დაფინანსება; ვინ არიან „ბიზნეს-ანგელოზები“; როგორია

სახელმწიფოს მხარდაჭერა და დაფინანსება; როგორ ხორციელდება ბიზნესის და ფინანსება

საგადასახადო მექანიზმებით; ბიზნესის საგადასახადო მექანიზმებით დაფინანსების რა

ფორმები არსებობს.

7:მსმენელთა მიერ საკუთარი ბიზნეს გეგმების წარდგენა/განხილვა დისკუსიის რეჟიმში.

ტრენერი: პაატა ცაგარეიშვილი ააიპ - „სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის

საერთაშორისო ასოციაციის (SEPIA)“ დამფუძნებელი, „ინტელექტუალური ბიზნეს

ოლიმპიადი“ ავტორი. 2005 წლიდან მუშაობს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

სისტემაში სხვადასხვა თანამდებობებზე, მათშორის, აქვს მენეჯერად მუშაობისა და

შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელთა პროცედურული სახელმძღვანელოების

მომზადების გამოცდილება. 2007 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას, მათშორის

შემოსავლების სამსახურისა და საქართველო სშსს-ოს პოლიციის აკადემიის მიერ

ორგანიზებულ, სტაჟიორთა მოსამზადებელ ტრენინგებში. 2013-2016 წლებში მონაწილეობას

იღებდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ „პროფესიულ

კვალიფიკაციათა სისტემის ხელშეწყობის“ ფარგლებში ორგანიზებულ პროექტებში. 2013

წლიდან არის საქართველოს ბიზნესის აკადემიის (SBA) ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის

ადმინისტრირების მიმართულებით.

ტრენინგისხანგძლივობა: 15 საათი

ტრენინგისღირებულება: 185ლარი

ტრენინგიტარდებაკვირაშისამჯერ 19:00–20:30

სასწვალო მასალები შედის სწავლის ღირფებულებაში.

კურსი მოიცავს ჯგუფურ მუშაობას, აქტიურ ჩართულობას დისკუსიებში, და როულ

თამაშებას. ყოველი თემატიკის ბოლოს გექნებათ დავალებები და ტესტირებები.

კურსის დასრულების ბოლოს გადმოგეცემათ სერთიფიკატი სარეკომენდაციო დანართით.

მისამართი: თბილისი, რუსთაველის ქუჩა #37 მე-4 სართული.

ტელეფონი: 591 07 77 87

გთხოვთ შეავსოთ რეგისტრაციის ფორმა:

e-mail: mentori.center@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/SLCmentor/
მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა