ინფორმაცია კომპანიაზე

ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
რუსთაველის გამზ.1, სად.4, სართ.4
თბილისი,

ტელეფონის ნომერი: 595 40 47 48
Web: http://newgen.ge/

კომპანიის პროფილი
ბუღალტერიის თეორიული კურსი


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57549
ნახვების რაოდენობა: 33481
განცხადების კატეგორია: ბუღალტერია, განათლება
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-06-12
ბოლო ვადა: 2017-07-12

აღწერა

 ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუ გენი” აცხადებს მიღებას ბუღალტერიის თეორიულ კურსზე

პროგრამა ითვალისწინებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან. კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ აღწერას, ასევე საგადასახადო საქმის საკვანძო საკითხებს, გადასახადის სახეებს, ვადებს, დაანგარიშებას და დეკლარირებას.

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს:

·         ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან

·         ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება

კურსის განმავლობაში მიიღებთ სასწავლო მასალებს.

თეორიული ნაწილი მოიცავს:

·         შესავალი: რა არის ბუღალტრული აღრიცხვა; ბასს; ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები

·         ანგარიშთა გეგმა

·         სალაროს ოპერაციები

·         ბანკის ოპერაციები

·         მოთხოვნების აღრიცხვა

·         სავაჭრო კრედიტორული ვალდებულებების აღრიცხვა

·         საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა

·         სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა

·         სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა

·         უკანდაბრუნებული საქონლის აღრიცხვა

·         რეალიზაციისა და დღგ-ს კორექტირება

·         წარმოების პროცესის აღრიცხვა

·         პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა

·         კურსთაშორისი სხვაობები

·         საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა

·         შემოსვლებისა და ხარჯების აღრიცხვა

·         ხელფასთან დაკავშირებული ოპერაციები

·         იჯარის აღრიცხვა

·         საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიმოხილვა და ძირითადი ასპექტები

·         ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება

·         საცდელი ბალანსის შედგენა

კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ  ჯგუფებში (2-5 კაცი) და ინდივიდუალურად. ლექციის ხანგრძლიობა - 1 სთ. 

 

კურსის ღირებულება: თეორიული კურსი: ჯგუფი - 150 ლარი;  ინდივიდუალური  - 200 ლარი (14 ლექცია)

შესაძლებელია სრული კურსის გავლაც:

·         სრული კურსი:  ჯგუფი - 360 ლარი ( 36 ლექცია)

·         სრული კურსი:  ინდივიდუალური - 450 ლარი ( 36 ლექცია)

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

კურსს გაუძღვება ACCA-ს კურსდამთავრებული, მოქმედი მთავარი ბუღალტერი ინგა უზუნაშვილი

მისრუსთაველის გამზ.1   IV  სადარბაზო   IV სართული. (თავისუფლების მოედანთან).

ტელ: 214 90 50; 597 000 741; 595 404 748

ელ. ფოსტა: newgen.ge@gmail.com   
მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა