ინფორმაცია კომპანიაზე

intellect center
D.agmasheneblis 154
tbilisi,

ტელეფონის ნომერი: 593614552
Web: www.intelc.ge

კომპანიის პროფილი
გაძლიერებული ექსელის კურსები - MS Excel


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57522
ნახვების რაოდენობა: 25717
განცხადების კატეგორია: კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-05-18
ბოლო ვადა: 2017-06-17

აღწერა

 "ინტელექტ ცენტრი" აცხადებს მსმენელთა მიღებას გაძლიერებული ექსელის - MS. Excel შემსწავლელ სხვადასხვა დონის სასერტიფიკატო კურსებზე.

გაძლიერებული ექსელის სასწავლო კურსი მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოებს და ყოველი გაკვეთილის შემდეგ დავალებებს, რაც უფრო ეფექტურს და ნაყოფიერს ხდის სასწავლო კურსს და ორიენტირებულია სწავლების შედეგზე!

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში: ნებიემიერი დამკვეთი კომპანიისთვის შემუშავდება პერსონალურად მათი ინტერესებიდან გამომდინარე სასწავლო პროგრამა, საჭირო პრაქტიკული სავარჯიშოების და სიტუაციური ამოცანების განხილვით!
კადრების მომზადება შესაძლებელია, როგორც ჩვენს ტრენინგ ცენტრში, ასევე 5 და მეტი მსურველის შემთხვევაში ტრენერი გეწვევათ თქვენს კომპანიაში!

გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრი" 16 წლის სასწავლო ცენტრია! ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!

(იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo)

განვიხილოთ თვითოეული დონის სასწვლო პროგრამა:

I დონე Basic Level

კურსი განკუთვნილია დამწყები მსმენელებისთვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ქსელთან. 

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

** Start ცხრილის ტერმინოლოგიის გაცნობა; 
** ექსელის ინტერფეისის შესწავლა; Help მიმოხილვა; 
** Office ღილაკი და Save;
** მონაცემთა შეყვანა და რედაქტირება; ფორმულების შეყვანა და რედაქტირება; 
** სამუშაო წიგნის შენახვა და განახლება; 
** ფონტები, ავტომატური შევსება და განლაგება; 
** მონაცემთა ასლის აღება და გადატანა Paste Special;
** მონაცემთა მონახვა, რედაქტირება; კომენტარების ჩასმა/რედაქტირება;
** სვეტებთან და სტრიქონებთან მუშაობა; სვეტების და სტრიქონების ჩამატება, წაშლა, სვეტების და სტრიქონების დამალვა/ჩვენება; რამდენიმე სვეტის და სტრიქონზე ერთდროული მოქმედებების ჩატარება; 
** უჯრის მოდიფიკაცია; 
** Sort (მარტივი);
** სამუშაო გვერდის მოდიფიკაცია;
** სამუშაო გვერდებზე სახელების დარქმევა; სამუშაო გვერდების კოპირება და გადატანა; 
** სამუშაო გვერდის ჩამატება, წაშლა, დამალვა და გამოჩენა; 
** სამუშაო გვერდების დაგრუპვა, მათი კოპირება, წაშლა, დამალვა, zoom-ის გამოყენება; 
** რამდენიმე სამუშაო ფურცლის ბეჭდვა;
** საბაზისო ფორმულები; ოპერაციების ჩატარება უჯრებზე; ფორმულის შექმნა;
** Autosum გამოყენება 
** Sum, Average, Count, Max, Min. ფორმულების ძებნა, ფორმულების კოპირება, ფარდობითი და აბსოლუტური მისამართების გამოყენება;
** სამუშაო ფურცლის ფორმატირება, ტექსტის ფორმატირება; სვეტის და სტრიქონის ფორმატირება, რიცხვების ფორმატირება;
** AutoFotmat და Format Painter გამოყენება;
** პრინტერის ფუნქციები;
** დოკუმენტის ამოსაბეჭდად მომზადება; Page Setup ფუნქციების მიმოხილვა, ბეჭდვა
** დიაგრამების აგება; მარტივი დიაგრამების აგება, დიაგრამების მოდიფიცირება; დიაგრამების ბეჭდვა; ილუსტრაციები.

კურსის დასრულების შემდეგ: 
** გექნებათ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების კარგი ცოდნა. 
** თავს იგრძნობთ უფრო კომფორტულად ექსელის სამუშაო გარემოში და შეძლებთ ცხრილების და გრაფიკების აგებას, კორექტირებას; გეცოდინებათ საბაზისო ფორმულები, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო პროდუქტიული იყოს თქვენი სამუშაო ცხრილები და გრაფიკები, რომელთაც თქვენ თავად შექმნით და იქნება უფრო ეფექტური და პრეზენტაბელური.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს
: 5 ლექციას. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ,
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ, ჯგუფში 1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 100 ლარი
2-3 კაციან ჯგუფში: 90 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4-8 კაციან ჯგუფში: 80 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

II დონე Intermediate Level: 

განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე იცის საბაზისო დონე და მუშაობს დიდ მონაცემთა ბაზებში. აღნიშნული კურსი დააინტერესებთ მათ, ვისაც უწევთ ფინანსური, სტატისტიკური ან სხვა საშედეგო ანალიზური ინფორმაციის დამუშავება-მომზადება Excel-ში. კურსის მიმდინარეობისას განვიხილავთ პრაქტიკულ ამოცანებს.

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

** დიდი მოცულობის სამუშაო გვერდზე მუშაობა;
** freeze panes (არეალის დაფიქსირება);
** Split Window (რამდენიმე ფანჯარასთან მუშაობა); 
** Arrange All;
** Page Break ოფციები და მათთან მუშაობა;
** SHOW/HIDE Section;
** Switch Windows;
** ბევრ სამუშაო გვერდთან ან/ სამუშაო წიგნთან მუშაობა; სამუშაო გვერდებზე გადაადგილებები, მათი კოპირება და გადატანა ;
** მონაცემთა კონსოლიდაცია; 
** 3-D ფორმულები 
** Paste Link გამოყენება; Hyperlink
** თარიღებთან მუშაობა; 
** Today Function, Now Function, Date, Hour, Day, Month, Mime, etc.
** Math & Trig Functions
** Even, Odd, Fract, int, floor, mod, round, ceiling, combin, GCD, power, product 
** sqrt; subtotal; sumif; sumproduct; trunc; countif; averageif; etc.
** Conditional Formulas and Formating; 
** If Function, AND, OR, If Error
** ინფორმაციული ფუნქციები
** Conditional Formating; 
** საძიებო ფორმულები
** Vlookup; Hlookup; Lookup; match; index; 
** List Management
** სიის სტრუქტურა; 
** Sort (Advanced) 
** Auto Filter-ის გამოყენება; 
** ფილტრის გამოყენება; advanced ფილტრის გამოყენება; 
** Subtotals; Text Functions: concatenate, left, right, mid, Proper, Upper; Auditing
** ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა; სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა.

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ: 
** სწრაფად დაამუშაოთ დიდი მონაცემთა ბაზები და განახორციელოთ მათზე მოქმედებები; 
** ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
** ფორმულების და ფორმატირებების ცოდნა საშუალებას მოგცემთ აკონტროლოთ ვადები პროდუქციაზე, ასევე დებიტორთა, თუ საკუთარი დავალიანებების გრაფიკი;
** შეძლებთ მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას;
** ფორმატინგის შეამცირებთ დიდ მონაცემებთან მუშაობისას ადამიანის მექანიკური შეცდომების მოხდენის ალბათობას; 
** შეძლებთ რთულ ფორმულებთან მუშაობას და თავად ჩაწერილი ფორმულის ანალიზს Error-ის შემთხვევებში; და ა.შ.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექციას. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ, 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ, ჯგუფში 1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 160 ლარი. 
2-3 კაციან ჯგუფში: 140 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4-8 კაციან ჯგუფში: 120 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

III დონე Advanced Level:

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც კარგად ფლობს წინა დონეებს, სურს გაეცნოს ექსელის უფრო რთულ და საინტესო ფუნქციებს, შესაძლებლობებს და იყოს მეტად პროგრესული მონაცემთა ანალიზში. 

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

** ლოგიკური ფუნქციები & Name Manager, Name Manager -ის გამოყენება, ფორმულაში Name-გამოყენება; IF+IF; IF+AND+OR, საძიებო ფორმულები:Vlookup (Advanced), Hlookup (Advanced), Lookup (Advanced), Offset, Indirect, match (advanced), index (advanced), Chooses, Address, Transpose, column, Columns, Row, 
** List Management (Advanced);
** Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა;
** Database functions: Dsum, Daverage, Dcount, Dget, Dmax, Dmin, Dproduct etc.
** Statistic functions: sumifs, averageifs, countifs, median, mode, rank, large etc.
** PivotTablec & PivotCharts;
** Analytic Options;
** Goal Seek; 
** Scenario Manager (სცენარებთან მუშაობა);
** Data Table; Solver (ოპტიმიზაციის ფუნქცია);
** Text Functions (advanced) find, replace, substitute, Lower, Value, Trim, text, t, len, rept, char
** ფინანსური ფუნქციები: SLN, SYD, DDB, PV, FV, NPV, PMT, PPMT, PRICE, FVSCHEDULE, IPMT, IRR, INTRATE, ISPMT, XIRR, XNPV, etc. 
** Protect and sharing
** Macros-ის შექმნა, Macro Recorder-ის გამოყენება, მაკროსის რედაქტირება.

კურსის გავლის შემდეგ: 
გექნებათ აბსოლუტურად სრული წარმოდგენა და ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე. შეძლებთ გამოიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც ექსელი გაძლევთ თავისი ფორმულებით და ფუნქციებით, ასევე მონაცემთა ბაზების/ცხრილების მანიპულაციას Pivot Tables დახმარებით და Advanced ანალიზის ჩატარებას. შეძლებთ მაკროსების ჩაწერას რეკორდერის დახმარებით, რაც დაზოგავს თქვენს ყოველდღიურ რუტინაზე დასახარჯ დროს.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 10 ლექციას. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ;
ლექციის ხანგრძლივობა: ჯგუფში 1.30წთ.
2-5კაციან ჯგუფში: 300 ლარი - ერთი მსმენელისთვის.
თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად!

აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით:

შპს "ინტელექტ ცენტრი" 
მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154, 
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი" 
მე-4 სართული, ოფისი № 6 
ტელ: 2 927218, 570 107548, 593 614552, 595050154 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია.
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com
მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა