ინფორმაცია კომპანიაზე

სასწავლო ცენტრი აიელსი
ნავთლუღის ქ. 3 (ფილიალი ვაჟა-ფშაველას 45)
თბილისი,

ტელეფონის ნომერი: 227 36 01, 277 62 06
Web: www.ilc.ge

კომპანიის პროფილი
ბუღალტერია ,მართველობითი აღრიცხვა,(III დონე)


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57449
ნახვების რაოდენობა: 26870
განცხადების კატეგორია: ბუღალტერია
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-09-20
ბოლო ვადა: 2017-10-20

აღწერა

 

  ბუღალტერია- მართველობითი აღრიცხვა (III დონე)

გამოიყენე შანსი! კურსს უძღვება ამ სფეროში მოღვაწე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი-
ნაზი გვარამია, რომელსაც გააჩნია უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება და ავტორიტეტი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციალისტი, ყველა მისი სამეცნიერო შრომა ეხება ფინანსურმართველობით აღრივხვასა და აუდიტს.

სასწავლო კურსის მიზანია:  საწარმოს (ფირმის) ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯების კლასიფიკაციისა და აღრიცხვის მეთოდიკის, პროდუქციის (დანახარჯთა) ერთეულის თვითღირებულების კალკულაციის მეთოდებისა და პრინციპები განხილვა/შესწავლა წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე. კურსი განკუთვნილია ეკონომიკური მიმართულების ბაკალავრებისა და მაგისტრებისთვის, აგრეთვე პრაქტიკოსი ბუღალტრების, ეკონომისტებისა და მენეჯერებისათვის, სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.

 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები:

 • ჯგუფური (collaborative) მუშაობა
 • თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება
 • შემთხვევის ანალიზი (Case study)
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი
 • ახსნა–განმარტებითი მეთოდი
 • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება.

პროგრამა მოიცავს:

 1. თემა № 1 მმართველობითი აღრიცხვის არსი და თავისებურებები.
 2. თემა № 2 დანა­ხარ­ჯების კლასიფიკაცია
 3. თემა № 3 წარმოების მოცულობის, დანა­ხარ­ჯების და მო­გების  დამო­კი­დე­ბულების ანა­ლიზი
 4. თემა № 4 პრო­დუქ­ციის თვითღირე­ბუ­ლების კალკუ­ლა­ციის მეთოდები
 5. თემა № 5 პირდაპირი მატერიალური დანახარჯების აღრიცხვა
 6. თემა № 6 პირდაპირი შრომითი დანახარჯების აღრიცხვა
 7. თემა № 7 ზედნადები (არაპირდაპირი) ხარჯების აღრიცხვა
 8. თემა № 8 პროდუქციის (მომსახურების)  თვითღირებულების გამოთვლა საწარმოო ზედნადები ხარჯების სრული განაწილებით და ზღვრული დანახარჯებით
 9. თემა № 9 თვითღირებულების კალკულაცია განსაკუთრებული დანიშნულებით
 10. თემა № 10 წარმოე­ბის პროცესების მიხედვით თვით­ღირებულების აღ­რიცხვა
 11. თემა № 11 მომსახურების თვითღირებულების კალკულაცია
 12. თემა № 12 დანახარჯების ნორმატიული კალკულაცია

კურსის ხანგრძლივობა: 36 საათი

კურსის ღირებულება: 400 ლარი


მ.ისანი (გამგეობის გვერდით ახალაშენებული საათიანი შენობა)  ჰოლბრუკის ქუჩა N1,  II სად.  IV სართ., ან. მ.სამედიცინო ინსტიტუტი, ვაჟა-ფშაველას  ქ. 2ა, 1 სად. 3 სართ. ბ. 13 (არქივის პირდაპირ, სპარის თავზე) 

დასარეგისტრირებლად და ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ სათაო ოფისში (მ.ისანთან) ან დაგვიკავშირდით: 227-36-01, 277 62 06, 595- 42-49-89. ilcposta@gmail.com. 
მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა