ინფორმაცია კომპანიაზე

ქართული გენი
კოსტავას 71
თბილისი,

ტელეფონის ნომერი: 2359392; 595 217788
Web:

კომპანიის პროფილი
ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი კურსი ფასდაკლებით+ორისი საჩუქრად


განცხადების საიდენთიფიკაციო კოდი: 57429
ნახვების რაოდენობა: 29600
განცხადების კატეგორია: ბუღალტერია
მდებარეობა: ,
განთავსებულია: 2017-03-25
ბოლო ვადა: 2017-04-24

აღწერა

  ბუღალტერიის  შემსწავლელი  კურსები(ფასდაკლებით)  + კომპ.პროგრამა „ორისი“ საჩუქრად -190 ლარი

სასწავლო  ცენტრი "ქართული  გენიგთავაზობთ ბუღალტერიის შესწავლას           ბა-ბასის  საერთაშორისო სტანდარტების  მიხედვით + საბუღალტრო კომპიუტერული კურსის „ორისის“ შესწავლას უფასოდ.  კურსი  განკუთვნილია როგორც დამწყებ,  ასევე მოქმედ ბუღალტერთათვის. სასწავლო პროცესის ფარგლებში  მსმენელი რულყოფილად შეისწავლი  ყველა  იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის. მოხდება თეორიული მასალის პრაქტიკულიამოცანებით განმტკიცება.

სასწავლო პროგრამი ფარგლებში  თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით შემდეგ             საკითხებს:

1.1. სამეურნეო აღრიცხვა და მისი სახეები

1.2. ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი

1.3. ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები და ელემენტები

2.1. ბალანსირების პრინციპი და მისი გამოყენება ბუღალტრულ აღრიცხვაში

2.2. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშები

2.3. სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაცია

3.1. ანგარიშთა გეგმის განხილვა

3.2. მიმდინარე აქტივების აღრიცხვა

4.1. მოთხოვნების აღრიცხვა

5.1. სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა

5.2.საოპერაციო შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა

6.1. გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვა

7.1.ვალდებულებების აღრიცხვა

7.2. საგადასახადო ვალდებულებები

8.1. იჯარის აღრიცხვა

8.2. სასესხო ოპერაციების აღრიცხვა

9.1. საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა

10.1. საოპერაციო და არასაოპერაციო ხარჯების აღრიცხვა

10.2. ხელფასის აღრიცვხა

11.1  ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა

12.1 დროებითი ანგარიშების დახურვა

12.2. მოგება|ზარალის ანგარიშგების შედგენა

13.1. სამეურნეო ოპერაციების აღრიცხვა

14.1. ფინანსური ანგარიშგების შედგენა

პრაქტიკული ბიღალტერიის  შემსწავლელი კურსი

პრაქტიკული ბუღალტერიის  სწავლების  პროცესში,  კონკრეტული საწარმოს მაგალითზე, მოხდება ბუღალტრული 

დოკუმენტაციის წარმოებასაწარმოს გახსნიდან წლიური დეკლარაციის ჩათვლითშეისწავლება  სამეურნეო ოპერაციების დროს საჭირო პირველადი და საბოლოო დოკუმენტაციის   დამუშავება, დეკლარაციების შევსება. მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საბუთის მომზადებას, რაც ბუღალტერს ერთ საანგარიშგებო წლის განმავლობაში ევალება. 

 საბუღალტრო  კომპიუტერული  პროგრამა oris

      სასწავლო ცენტრი „ქართული გენი“ გთავაზობთ  საქართველოში  დღესდღეობით  ყველაზე მოთხოვნად  საბუღალტრო  კომპიუტერულ პროგრამა oris-ის შესწავლას . აღნიშნული კურსი განკუთვნილია როგორც მოქმედ ბუღალტერთათვის, აგრეთვე მსმენელთათვის, რომელთაც გავლილი აქვთ ბუღალტერიის თეორიული კურსი.   

ამ კურსის გავლის შემდეგ თქვენ ბევრად უფრო  გაგიადვილდებათ  საბუღალტროსაქმიანობის წარმოება, რითაც მნიშვნელოვნად   დაზოგავთ  დროსა  და ენერგიას.  

      სასწავლო პროგრამა:

·        პროგრამა Oris-ის ინსტალაცია

·        ახალი ორგანიზაციის შექმნა

·        ანგარიშთა  გეგმის მომზადებასასტარტო ნაშთები

·        ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა

·         საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები

·        ბანკებისორგანიზაციების,თანამშრომლების დამატება

·        საბუღალტრო გატარებები

·        კონტროლის და ანალიზის ინსტრუმენტები

·        ანგარიშების დათვალიერება (ნაშთებიბრუნვებიბარათისახეობები)

·         ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა

·        ხელფასის დაანგარიშებახელფასის დარიცხვის გატარებები

·         საცდელი ბალანსი

·        მოგება-ზარალი

                                    გაიცემა  ორენოვანი სერტიფიკატი!

 კურსის ხანგრძლივობა:     33  გაკვეთილი

სწავლის საფასური:           190 ლარი (400 ლარის ნაცვლად)
                                                          

 მისთბილისი, კოსტავას ქ.71 (მეტრო ტექნიკური უნივერსიტეტი)ტელ.: 595217788; 557127788; 322359392
მთავარი     ჩემი ანგარიში     განცხადებების ძებნა     განცხადების დამატება     კონტაქტი   მოხმარების პირობები   საიტის რუქა